Tema

Hur mår eleverna på Humle?

Vi har hört att både föräldrar och vuxna är oroliga över hur elever på Humleskolan mår, om de upplever stress och känner sig otrygga.  

Så vi frågade 33 elever på skolan,  om just trygghet, mående och stress. 

 

1. Känner du dig trygg i skolan?

69% av eleverna känner sig trygga i skolan medans 24% känner inte sig trygga i skolan, 7% som är obesvarade.

2. Är du trygg med din lärare?

60% av eleverna känner sig trygga med lärarna medans 39% känner inte sig trygga alls och 1% som är obesvarad.

3. Har du någon gång blivit utsatt för mobbning/ kränkningar?

36% har blivit utsatta för mobbning/kränkningar, 63% har aldrig varit utsatta för det och 1% obesvarad.

4. Är det något ämne du känner dig stressad över?

Ungefär 79% känner sig stressade i olika ämnen, 21% känner ingen stress alls  när de gäller ämnena. De som är stressade känner det mest i ämnen som Matematik och So.

Reportrar: Miriam & Wiktoria  7B

 

Är du nyfiken på Region Skånes undersökning bland åk 6 och åk 9 elever i Bromölla 2016? Kolla in länken http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Accesspoint%2FFolkh%C3%A4lsostatistik%20Sk%C3%A5ne.qvw&host=QVS%40rspapp035&anonymous=true

 

Redaktören